Felhasználási Feltételek

ajandekozzmaskepp.hu –

 

 hatályos Felhasználási Feltételek dátuma: 2019. november 4.

 

Jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg az OTT-ONE Nyrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemeltetésében működő http://ajandekozzmaskepp.hu honlap (a továbbiakban: honlap vagy oldal) felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele a http://ajandekozzmaskepp.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

 

 1. Üzemeltetői adatok

Név: OTT-ONE Nyrt

Székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16. 5.em

Cégjegyzékszám: 01-10-046724

Adószám: 22792309-2-41

Telefonszám: +36 70 509 1406

E-mail cím: info@ott-one.hu

 

 1. Alapvető feltételek, a Felhasználási Feltételek hatálya

 

 1. A Felhasználási Feltételek című dokumentum tartalmazza a honlap működésére vonatkozó szabályozást, valamint a honlapot használó személyek, regisztrált szervezetek és a Szolgáltató közötti viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

 

 1. A felhasználók jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ideje alatt kötelesek teljesíteni.

 

 1. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

 

 1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó a Felhasználási Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

 

 1. A honlapot meglátogató felhasználó adatait Szolgáltató az adatkezelésre az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott szabályoknak megfelelően kezeli (az Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el).

 

 1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket az új változat honlapon való közzétételével módosítani.

 

 

 

 

 

 • A honlap célja

 

 1. Az oldal célja az adományozás népszerűsítése a cégek körében. A honlapon keresztül az adományozni kívánó cég saját kampányt indíthat, mellyel üzleti partnereit is motiválja az adományozásra. Az oldal lehetőséget biztosít arra, hogy az adományozó cégek a különböző segítő civil szervezetek (továbbiakban: Szervezetek) közül kiválassza a támogatni kívánt szervezetet.

 

 1. Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldalon fizetési felület nincs, a Szolgáltató pénzt nem gyűjt, az utalásban közvetítőként sem vesz részt. Az oldal célja kizárólag az adományozásra való figyelemfelhívás, és segítségnyújtás abban, hogy az adományozó és adományozandó felek összekötésre kerüljenek.

 

 

 1. A szolgáltatás működése

 

 1. HONLAPRA LÁTOGATÓK LEHETŐSÉGEI

 

 • A honlapon lévő információk megtekintéséhez regisztráció, vagy adatok (beleértve a személyes adatokat is) megadására nincs szükség. Az oldal látogatása során a Szolgáltató olyan „cookie”-kat („sütiket”) használ, melyek a böngészésre használt eszköz paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint a felhasználó esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, a jobb felhasználói élmény érdekében. A cookie kezelésről szóló tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztatóban találja meg (az Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el).

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

 

 • Bármely cég adományozási kampányt („Kampány”) indíthat az oldalon történő regisztrációval. A regisztráció feltétele a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elolvasása, valamint elfogadása.

 

 • A regisztrációval hozzájárul a regisztráló cég („Regisztráló”), hogy emailben értesítést kapjon a kampányai állapotáról, valamint alkalmanként tájékoztató hírlevél kerüljön kiküldésre az oldal újdonságairól. Regisztráló a hírlevelekről bármikor le tud iratkozni a Szolgáltató által elküldött üzenetben megadott linken.

 

 • A regisztráció során kötelezően megadandó adatok:

 

 • cégnév
 • cégjegyzékszám
 • kapcsolattartó neve (ügyvezető, vagy regisztráló munkatárs)
 • email cím (céges email cím)
 • jelszó

 

 

 • A regisztrációt követően a Regisztráló visszaigazoló emailt kap a regisztráció sikerességéről.

 

 • A Szolgáltató a regisztráció során a Regisztráló által megadott saját email címre alapvetően az alábbi tárgyakban küld/küldhet üzenetet:
 • a regisztráció visszaigazolásáról szóló email,
 • a partnerek visszaigazolásáról szóló email
 • a kampány lezárultával tájékoztató email, és felhívás az adományozás teljesítésére
 • szolgáltatás igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tájékoztatás (például tervezett karbantartás miatti leállás, rendszerüzenet)
 • újabb kampányra történő felhívás

 

 

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a bekért adatok közül a cégnév, cégjegyzékszám, cég emailcíme, cég telefonszáma nem minősülnek személyes adatnak, így az adatvédelmi szabályok sem vonatkoznak rá, azonban amennyiben a megadott email cím, vagy telefonszám alapján konkrét természetes személy beazonosítható (pl. ügyvezető/munkatárs nevével ellátott emailcím), úgy az személyes adatnak minősül, és az adatkezelésre az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott szabályok vonatkoznak (az Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el). Kérjük, az adatok megadásánál erre legyen tekintettel.

 

 • A regisztrált cég adataiban, kapcsolattartói adataiban történő változás esetén a Regisztráló köteles a honlapra belépéssel a felületén a regisztrált adatait haladéktalanul módosítani. Ugyanezen felületen keresztül – amennyiben aktív kampánya nem folyik – jogosult a regisztráció törlésére, és külön emailben kérheti az „akik már csatlakoztak” támogatói felületről való eltávolítását.

 

 1. KAMPÁNY

 

 • A Regisztráló indíthat Kampányt, amelynek lényege, hogy az általa megadott partnereket (Partner) felkéri, hogy az egymásnak küldendő céges karácsonyi ajándékok helyett járuljanak hozzá, hogy az ajándékra szánt pénzösszeget jótékony célra fordítsa, és az oldalon megadott valamely adománygyűjtő civil szervezetnek („Szervezet”) utalja át, vagy – a Szervezettel való egyetértés esetén – tárgyi vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó (továbbiakban: Tárgyi felajánlás) felajánlást tegyen. Tárgyi felajánlás esetén is meg kell adni azt az összeget, amelyet a Regisztráló utalással is biztosan tud teljesíteni, ugyanis a Szervezet maga dönti el, hogy tudja-e fogadni a Tárgyi felajánlást, és ha esetleg nem tudja, kérheti az összeg utalását (az összegnek nem feltétlenül kell megegyeznie a Tárgyi felajánlás értékével). Ennek tisztázására a Szolgáltató megkeresi a Szervezetet, aki döntéséről a kampány zárásáig nyilatkozik. Amennyiben a Szervezet úgy ítéli meg, a Tárgyi felajánlást nem tudja fogadni, úgy a Regisztrálónak a pénzösszeg utalását kell teljesítenie. Érdemes lehet a Tárgyi felajánlást már a Kampány megkezdése előtt közvetlenül egyeztetni a Szervezettel.

 

 • Egy Kampányban tetszőleges számú Partner felvihető, partnerenként különböző összegekkel, de egy Kampányon belül csak egy Szervezet kiválasztása lehetséges.

 

 • Több Kampány is indítható, akár ugyanazokkal a partnerekkel, ezáltal pl. több Szervezet részére is adható adomány.

 

 

 

 

 

 

 • Lépések:

 

 1. Partnerek hozzáadása

Egy Kampányban tetszőleges számú Partner felvihető, partnerenként különböző összegekkel, de egy Kampányon belül csak egy Szervezet kiválasztása lehetséges, amelynek az adományt adni kívánják.

 

Figyelem! Kérjük, hogy a Partner adatai megadásánál CÉGES adatok kerüljenek megadásra, azaz pontos cégnevet, céges emailcímet kérünk! A megadott adatok pontosságáért kizárólag az azt megadó Regisztráló felel. Szolgáltató a hibásan megadott adatokért, és azokból eredő esetleges hibákért a felelősségét kizárja!

 

Bekért Partner adatok:

 1. partner neve
  cégnév
 2. partner email címe
  a megadott emailcímre kerül elküldésre a sablon körlevél, melyben a Kampányhoz való csatlakozáshoz kérjük a Partnert
 3. adomány értéke
  az összeg, amit a Partner ajándékára szánt volna (minden Partnernél más-más összeg adható meg) – Tárgyi felajánlás esetén is kitöltendő!
 4. személyes üzenet
  lehetőség van a szöveg végén egyéb személyes üzenetet is hozzáadni, ami az emaillel kiküldésre kerül.

 

A Szolgáltató a Regisztráló által megadott Partner email címre alapvetően az alábbi tárgyakban küld/küldhet üzenetet:

 • a Kampányról, a Kampányhoz való csatlakozásról, vagy annak elutasításáról való rendelkezésről
 • amennyiben nem érkezik visszajelzés (sem beleegyezésről, sem elutasításról), úgy még egy visszajelzésre felhívó email érkezik
 • szolgáltatás igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tájékoztatás (például tervezett karbantartás miatti leállás, rendszerüzenet)

 

 1. Kampány időtartamának kiválasztása

Kiválaszthatja, hogy meddig (hány napig) fusson a Kampány, azaz meddig van lehetőség a Partnereknek ahhoz csatlakozni.

 

 1. A támogatandó civil szervezet (Szervezet) kiválasztása

A honlapon feltüntetésre kerülő civil szervezetek közül tudja kiválasztani a támogatni kívánt szervezetet, melyek az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete (http://www.atlathatosag.eu) által szigorú szűrőn át lettek megvizsgálva, és nagy biztonsággal jelenthető ki róluk, hogy átláthatóan kommunikálnak, törvényesen működnek. Olyan szervezetek mellé kívánunk állni, amelyek célja a lehető legszélesebb körű társadalmi rétegeket érinti, vagy kiemelt jelentőséggel bíró  területekre fókuszál (pl. hátrányos helyzetű embertársaink segítése, esélyeinek növelése, állatvédelem, környezetvédelem, stb.), és amelynél kizárható, hogy, terrorizmust, korrupciót, vallást vagy más megosztó célt támogat. A honlapon keresztül lehetőség van szervezet felvételét javasolni (ld. Új szervezet ajánlása).

 

 1. A körlevél kiküldése

A személyes üzenettel kiegészített (vagy anélküli) sablon körlevél kiküldésre kerül a megadott Partnereknek, melyben visszaigazolást kérünk a Kampányban való részvétel elutasításról, vagy abba való beleegyezésről.

 

 

 1. Kampány nyomonkövetése

 

Minden folyamatban lévő és lezárt Kampány megtekinthető a KAMPÁNYAIM menüpont alatt. Egy-egy Kampány külön-külön is megnyitható, de a fontosabb információk ezen az összesítő oldalon is látszódnak, úgy mint:

 • Kampány elindításának dátuma,
 • hátralévő idő,
 • visszaigazolási arány,
 • visszaigazolt összeg,
 • Kampány státusza (folyamatban, teljesítésre vár, visszaigazolásra vár, visszaigazolt).

A Kampány indítója a Kampány felületén nyomon követheti a kampányt, melyen az alábbi adatok tekinthetők meg:

 • Partner státusza:
  • függőben = Partner még nem jelzett vissza,
  • visszaigazolva = Partner hozzájárul az adományozáshoz,
  • elutasítva = Partner nem járul hozzá az adományozáshoz.
 • visszaigazolt összeg
  visszajelzések alapján változik
 • kedvezményezett szervezet neve
 • kedvezményezett szervezet bankszámlaszáma és számlavezető bank neve

 

 

 1. Kampány lezárása, adományozás

 

A határidő lejártával a Kampány lezárul, melyről a Regisztráló automatikus értesítő emailt kap. A pénzbeli adomány nyomonkövethetősége érdekében a Regisztráló a Szolgáltató által generált kódot kap (Azonosító kód), mely az adományozásra történő felhívásban érhető el a Kampány felületén. A Regisztrálónak ezt az egyedi kódot kell feltüntetnie a Szervezet részére történő utalás közleményében. Amennyiben Tárgyi felajánlás kerül adományozásra, a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Szervezettel és nyilatkoztatja arra vonatkozóan, tudja-e fogadni a Tárgyi felajánlást. Az egyeztetés eredményéről a Szolgáltató tájékoztatja a Regisztrálót, illetve összeköti a Szervezettel, hogy a Tárgyi felajánlás részleteit közvetlenül egyeztessék.

 

Amennyiben a felajánlás teljesítése (utalás, átadás) megtörtént, azt a Kampány felületen található „MEGERŐSÍTÉS” gomb megnyomásával kell rögzíteni.

 

Az adományozást minden Regisztráló saját maga intézi, honlapunkon utalási felületet nem működtetünk, a Szolgáltató pénzgyűjtési tevékenységet nem végez.

 

Szolgáltató jogosult a Szervezetektől tájékoztatást kérni az adomány beérkezéséről, melyhez a következő adatokat kéri be: Azonosító kód, elutalt összeg.

 

A „MEGERŐSÍTÉS” gombra kattintással láthatóvá válik az üzenetet, amelyben tájékoztatást kap a Regisztráló arról, hogy a Szolgáltató az adományozás teljesítését néhány napon belül ellenőrzi a Szervezetnél.

 

A Kampány megkapja a „visszaigazolt” vagy „elutasított” státuszt, attól függően, hogy az adomány átadásra/átutalásra került-e, melyről a Regisztráló automatikus értesítő emailt kap. Amennyiben az „elutasított” státuszt kapja, úgy a Regisztráló az utalás sikertelenségének tisztázáshoz emailben felveheti a kapcsolatot Szolgáltatóval a hello@ajandekozzmaskepp.hu emailcímen.

 

Miután a Szolgáltató a Szervezettől megkapja a visszaigazolást, hogy az adomány hozzájuk megérkezett, a „Támogatói jelvény” kiállításra kerül, amit a Regisztráló bárhol (közösségi oldalakon, saját honlapján, stb.) felhasználhat. A „Támogatói jelvény”  kiállítását követően az átutalt összegre vonatkozó adat megőrzésre kerül, melynek célja, hogy a Szolgáltató statisztikákat, kimutatásokat készíthessen arról, mennyi adomány került átutalásra a kampány során.

 

Az adományozás visszaigazolását követően a Kampány adomány összege, valamint az adományozott Szervezet neve megjelenik a honlapon.

 

 1. A CÉG TÁMOGATÓKÉNT TÖRTÉNŐ FELTÜNTETÉSE AZ OLDALON

 

 • Amelyik Regisztrálónak van legalább egy kiküldött Kampánya, kérheti, hogy a cégének logója jelenjen meg az „Akik már csatlakoztak” menüpont alatt. Ehhez a „KAMPÁNYAIM” menüpont alatt érhető el a „Logó beküldése” gomb. Erre való kattintással egy rövid tájékoztatást kap arról, hogy milyen lépések szükségesek még: email küldése a cégnévvel, regisztrált email címmel, cég logójának megfelelő formátumban történő megadásával.

 

 

 1. ÚJ SZERVEZET AJÁNLÁSA

 

 • Amennyiben úgy gondolja, hogy a már választható Szervezetken kívül, egyéb, arra érdemes szervezetet tud javasolni, írjon a hello@ajandekozzmaskepp.hu email címre, adja meg a javasolt szervezet nevét és adószámát – amennyiben rendelkezik ilyennel, úgy a hivatalos honlapjukat vagy Facebook oldalukat is – és röviden indokolja, miért javasolja felvételüket a listára.

 

 • Az ajánlást alapítványi szakértők, pénzügyi tanácsadók és adott esetben az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének véleményének kikérésével megvizsgáljuk, és ennek fényében döntünk arról, hogy bekerülhet-e az ajánlott szervezet a támogatandó szervezetek listájába.

 

 • Szolgáltató fentiek alapján saját hatáskörben dönt az ajánlott szervezet felvételére, döntésének indoklására nem kötelezhető.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Felelősség

 

 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek.

 

 1. A regisztráció, és a Kampány alatt megadott adatok pontosságáért kizárólag az azt megadó Regisztráló felel. Szolgáltató a hibásan megadott adatokért, és azokból eredő esetleges hibákért a felelősségét kizárja.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

 1. A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

 1. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 1. Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 

 1. Amennyiben Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 

 1. Szerzői jogok

 

 1. A honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

 1. A regisztráció, a honlap használata, illetve az Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot felhasználónak, és regisztrálónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.